پیام مدیر عامل-توسعه سازه البرز

مهندس سهیل اکبری

گذر زمان دوره فعالیت بی وقفه شرکت ساختمانی توسعه سازه البرز را به بیش از دو دهه رسانده است ، اینک عرصه صنعت ساختمان استان قزوین، نام شرکت توسعه سازه البرز را به عنوان نماد کیفیت، اصالت و پیشگام در استفاده از تازه های تکنولوژی صنعت ساختمان می شناسد ، حفظ چنین نام و اعتباری بدون تلاش مستمر، تعهدپذیری و خلاقیت مداوم امکان پذیر نمی باشد. جلب رضایت حداکثری ذی نفعان و تضمین موفقیت پروژه ها با تمرکز بر اهداف زمانی، مالی، کیفی و زیست محیطی پایه اصلی رویکرد مجموعه می باشد، هدف ما ایجاد و ارتقای دانش سازمانی از طریق بکارگیری آخرین تکنولوژی های ساختمانی، بسط صداقت و ارزش های انسانی می باشد. ما با تکیه بر سوابق اجرائی و بر اساس مأموریت سازمانی با رعایت تمامی استانداردها و پایبندی به مقررات ملی ساختمان و آئین نامه های اجرائی، ساخت بنایی مقاوم، پایدار، سازگار با نیازهای شهری، سلائق شهروندی و منطبق بر هویت ایرانی را چشم انداز آتی خود قرار داده و با بکارگیری آخرین فناوری های ساختمانی آماده ایم تا همچون گذشته در رشد و تعالی شرکت ساختمانی توسعه سازه البرز  تلاش نموده و وظایف خود را در انجام این تعهد به عالی ترین وجه ایفا نماییم.

پیام مدیر عامل-توسعه سازه البرز