درباره شرکت- توسعه سازه البرز قزوین

شرکت ساختمانی توسعه سازه البرز در سال ۱۳۷۰ با ترکیب سهامداران ایرانی و موضوع طرح و اجراء ساختمان و ابنیه فنی در محدوده استان قزوین تحت شماره ۲۰۷۹  تأسیس و ثبت گردیده است. این شرکت فعالیت خود را در قریب به ۱۰۰ پروژه متنوع ساختمانی ، صنعتی و  تاسیساتی ادامه داده و با تلاش مدیران منتخب جایگاه کنونی را که حاکی از اعتبار و اعتماد جامعه و صنف انبوه سازان ساختمان میباشد کسب نموده است.

در حال حاضر شرکت توسعه سازه البرز  با ۲۶ سال سابقه درخشان در امر ساخت و ساز به این توفیق دست یافته است که انتظار و توقع مخاطبین خود را تاًمین نموده و با رعایت کیفیت قابل قبول در اجرای ساختمانها  و با اتکا به پشتوانه تجربه در سطح جامعه ، خود را بعنوان یکی از خوش نامترین شرکتهای ساختمانی استان قزوین مطرح نماید.

توسعه سازه البرز