خدمات مهندسی

شرکت توسعه سازه البرز با تکیه بر نیروهای متخصص و مجرب خود به مشتریان خدمات مهندسی نیز ارائه می دهد. این خدمات شامل مشاوره، طراحی و خدمات مهندسی در بخش های معماری، سازه، و تأسیسات برقی و مکانیکی می شود. در بخش مشاوره، مهندسان زبده توسعه سازه البرز از مراحل آغازین پروژه شامل برآورد هزینه تا آخرین مراحل شامل بهره‌برداری از پروژه در کنار مشتریان بوده و به آن‌ها مشاوره تخصصی می‌دهند. در بخش طراحی نیز متخصصین این حوزه کلیه امور مربوط به طراحی بخش‌های مختلف پروژه‌های ساختمانی را با توجه به آخرین آیین‌نامه‌ها و استانداردهای موجود انجام می‌دهند.