جذب سرمایه گذار و مشارکت

جذب سرمایه گذار و مشارکت

از ماموریت های اصلی شرکت توسعه سازه البرز مشخصا سرمایه گذاری در حوزه احداث پروژه های بزرگ ساختمانی با کاربردهای تجاری، اداری ، اقامتی و … در داخل کشور تعریف شده است.
شرکت فعالیت های خود را با تمرکز بر سرمایه گذاری در رابطه با اجرای پروژه های ساختمانی دنبال کرده و کوشیده است تا شاخص ترین و اثر بخش ترین سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه ساخت و ساز را انجام دهد.
در این زمینه، گسترش قطب های کسب و کار از طریق جذب و توسعه فرصت های سرمایه گذاری و اجرای طرح های متمایز، بمنظور ایجاد ارزش افزوده برای تضمین منافع سرمایه گذاران یکی از رویگردهای اصلی شرکت محسوب می گردد.
ضمن اینکه موضوع مسئولیت های اجتماعی (ارتقای سطح دانش ساختمان کشور و افزایش آسایش محیطی هموطنان) نیز در کنار تامین سود مورد انتظار، همواره مورد توجه مدیران این شرکت قرار داشته است.

جذب سرمایه گذار و مشارکت